Вітаємо!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (надалі – ТОВ «КУА «Форвард» або Компанія) заснована в 2003 році та здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка становить виключний вид професійної діяльності на фондовому ринку.

Предметом діяльності Компанії є управління активами пайових інвестиційних фондів з метою отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами пайових інвестиційних фондів.

Основною метою діяльності Компанії є отримання прибутків інститутами спільного інвестування від здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Прибутковість вкладень та приріст вкладених коштів учасників пайових інвестиційних фондів забезпечується можливістю інвестування активів за наступними напрямками:

  • боргові зобов'язання: векселя, заставні, договори позики;
  • грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.
  • державні облігації України;
  • інші активи, не заборонені чинним законодавством.
  • казначейські зобов’язання;
  • нерухомість;
  • облігації місцевих позик;
  • ощадні сертифікати та банківські депозити;
  • похідні цінні папери;
  • цінні папери підприємств, емітентами яких є резиденти України, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації.

В управлінні Компанії знаходяться шість пайових інвестиційних пайових фондів, які є закритими недиверсифікованими венчурними.

ЗНВПІФ «Аурум»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

ЗНВПІФ «Лідер»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

ЗНВПІФ «Левант»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

ЗНВПІФ «Криптон»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

ЗНВПІФ «КІВ»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

ЗНВПІФ «Вікторія»
1) Свідоцтво про внесення пайового фонду до ЄДРІСІ
2) Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

Перелік осіб, які обслуговують пайові фонди:
Аудитор: ТОВ «Аудиторська фірма «ФОССТІС-АУДИТ»
КУА: ТОВ «КУА «Форвард»
Оцінювач: ТОВ «Інститут експертної оцінки»
Депозитарна установа : ПрАТ «ІК «Восток-Інвест»
Депозитарій: ПАТ «НДУ»