Ліцензія

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана на підставі рішення НКЦПФР від «07» червня 2016 року №639.